Lokal politik på riktigt!

Partiet Löddebygden verkar för en kommun som investerar och satsar på alla områden inom Kävlinge kommun. Vår upplevelse är att de flesta kommunala satsningar sker i området Kävlinge/ Furulund medan de västra delarna av kommunen glöms bort. Detta vill vi ändra på!

Följ oss på Facebook.

  FÖLJ  

Spana in vår blogg för att läsa aktuella inlägg som vi gör...

BLOGG

STYRELSEN FÖR LÖDDEBYGDEN

Här är den valda styrelsen för Löddebygdens Ideella Förening. Föreningen driver partiet Löddebygden.

Jesper Andersson, Ordförande

Anders Persson, Kassör

Iréne Steneram, Sekreterare

Kerstin Lindström, Ledamot

Emeli Magnusson, Ledamot      

Niclas Olsson, Ledamot

Gunilla Larsson, Ledamot

Joakim Persson, Ledamot

Jasmin Svenonius, Ledamot

Rolf Malmström, Suppleant

Kenneth Nilsson, Suppleant

Ulla-Britt Malmström, Suppleant

Aaron Nilsson, Suppleant


Detta står vi för

Vi anser att kommunpolitik är pragmatisk, den lämnar väldigt lite utrymme för ideologi. Vårt parti ska i princip* vara blockoberoende och kunna söka samarbete med alla partier i frågor som gagnar vårt parti. Nedan finner du några av våra kärnfrågor.


stoppa nedläggningen av badhuset i löddeköpinge

Löddeköpinge ska ha ett badhus! Om det är att renovera det nuvarande eller bygga ett nytt får utredas.


minska buller från e6/e20 förbi löddeköpinge och hofterup

Påverka "tvinga" så Trafikverket snarast tar denna fråga på allvar! Flera bra förslag finns i vår Facebook grupp: Löddebygden.


direktbussar återinsätts på sträckan löddeköpinge - malmö

Påverka så att Skånetrafiken återinsätter dessa pendlarbussar morgon och kväll. Gör också en översyn hur de allmänna kommunikationerna kan förbättras i de västra delarna av kommunen.


en kommun med hög transparens och ökad lokal demokrati

Live sänd fullmäktigemötena så att alla kan följa dem. Townhall möten med representanter från alla partier 10 gånger per år. Platsen ska rotera mellan de olika byarna i kommunen.


återvinningscentral i de västra delarna av kommunen

Ska vi leva upp till "bästa boendekommunen" behövs detta i de västra delarna. Detta kommer att minska miljöpåverkan samtidigt.


öppen förskola i kommunens västra delar

I Skolverkets allmänna råd står det: ” Öppen förskola bör vara en resurs för barnfamiljerna i närsamhället/bostadsområdet och bidra till att det sociala nätverket kring barn och föräldrar”.


Stoppa centraliseringen till orten kävlinge

Allt som kommunen kan styra över verkar läggas i Kävlinge som den centralort den nu ska bli. Det tycker vi är en riktigt dålig idé!

Varför inte låta det vara som det vara som det varit med motsvarande service i både östra och västra delen av kommunen?

På vilket sätt gynnar det kommunens invånare att Kävlinge blir en stad där all verksamhet läggs?


Lös trafikfrågan innan bygget av nya outletbyn påbörjas

I den nya planerade outletbyn finns det ingen plan för hur trafiksituationen ska lösas. Det ska "man lösa efterhand".

Det räknas att det tillkommer över 1,9 miljoner besökare till Löddeköpinge. Hur ska det bli med nuvarnade vägnät?

Denna fråga ska lösas innen bygget startar!


stoppa slöseriet med våra skattepengar

Finansieringen av Stationsstaden måste bli en valfråga!

Kävlinge kommun via sitt bolag KKL investerar över 1,7 miljarder i Stationsstaden! Bara det nya badhuset kommer att kosta över 400 miljoner.

Totalt kommer vi att ha en skuldsättning på cirka 2,5 miljarder. Hur ska detta finansieras nu när räntorna höjs?

vi behöver din hjälp!

Bli medlem eller stödmedlem.

Vårt parti är precis nystartat så här finns alla möjligheter att stötta, hjälpa till och påverka vilka frågor vi ska driva. Vi behöver hjälp med allt! Kanske du vill verka i politiken och stå på vår lista eller hjälpa till på andra sätt.

Det finns det två sätt att stödja oss i Löddebygden! Du kan antingen bli medlem eller stödmedlem.

Medlem: Då blir du medlem i Löddebygdens Ideela Förening som driver partiet Löddebygden. Du får löpande information om vad som händer och har möjlighet att vara med och påverka vilka frågor som ska drivas. Du har som medlem rösträtt vid årsmöten och liknande.

Stödmedlem: Då stöder du vårt parti ekonomiskt men du är inte medlem i den ideela föreningen och har begränsade möjligheter att påverka partiets inriktning.

I båda alternativen så kostar det 100 kronor som du enklast swishar till oss på nummer 123 575 75 47.

Observera att vid medlemskap behöver vi lite mer info från dig så vi ber dig att fylla i ett litet formulär. Formuläret finner ni under knappen ”BLI MEDLEM”

Välkommen!


kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.
Namn E-post Meddelande Skicka in