Löddebygdens blogg

Strategimöte i Löddebygden 230529

I ett ungt parti som vårt är allting vi gör första gången. Det innebär att i princip ingenting kommer gratis genom tidigare erfarenheter. Det gör vårt arbete roligt men det innebär också en massa arbete.Idag diskuterade vi strategi framöver, hade lite utbildning i nämndarbetet samt tog fram förslag på profilprodukter (Tält, Beachflaggor,mm). Det blev en bra kväll!Följ oss gärna på sociala medier och gillar du vårt arbete samt vill bidra så tveka inte att kontakta oss!

LÖDDEBYGDENS REVISOR PÅ KURS!

Revisionen i Kävlinge har tillsammans med revisorer från flera andra kommuner varit på revisionskurs hos KPMG i Malmö idag.Mycket lärorikt och givande.


Kommunfullmäktigemötet igår.

Vid gårdagens möte var det väl framförallt två punkter som är värda att nämna:
1. Årsredovisningen för 2022 diskuterades och godkändes. En bra och genomarbetad årsredovisning tycker vi. Det kändes som att alla partier i fullmäktige biföll redovisningen, bra jobbat av ansvariga Tjänstepersoner och politiker!
2. Detaljplanen för Lödde Öster var uppe för beslut. Vi kämpade tappert för ett avslag tillsammans med S, C och Mp. Blev en del debatterat men tyvärr slutade det i att den godkändes av majoriteten. 

Förutom ovanstående så var det premiär för vår nya folkvalda Ledamot i Kommunfullmäktige, Joakim Persson som har gått in som efterträdare till Stefan Malmström. Stefan hade tyvärr inte tiden som behöver avsättas för detta uppdrag.

Vill tacka Stefan för hans arbete och önska Joakim hjärtligt välkommen!


Löddeköpinge 97:1 var uppe på Kommunstyrelsen möte i veckan.

Vi yrkade på avslag av denna utbyggnad. Förutom att man tar en bit jordbruksmark i anspråk så finns i granskningsutlåtandet redovisat tre tätskrivna sidor med synpunkter som ej tillgodosetts (Dokumentet är på 11 sidor). Det borde vara en tydlig signal att detta är en dålig idé.

Mer från kommunfullmäktige

Vi hjälpte också till att få en återremiss på själva detaljplanen för Folkets hus genom att bifalla två stycken återremissyrkanden.

Centerns förslag om att se över skuggutredningen och förlägga byggnaderna annorlunda för att minimera skuggning samt Socialdemokraternas förslag om göra en ny buller utredning som omfattar alla de tre planerna som är på gång i Lödde Centrum och inte som de har gjort nu, var för sig.


Igår var det Kommunfullmäktige

Vid mötet hade vi ett yrkande på en återremiss av Markexploateringsavtalet för Lödde Folkets Park. Vi ville att de skulle inkludera den text som det vinnande bidraget själv beskrev vad som skulle hända med Folkets Hus. (texten finner ni nedan). Vi ville också att en text skulle skrivas in för att säkerställa att Folkets Hus byggs upp igen precis likadant om det skulle ske någon olycka som brand, vattenskada eller liknande. Både S, C och MP gick på vår linje så vi fick till det som kallas för en minoritetsåterremiss. Nu hoppas vi bara att styret lyssnar och arbetar in vårt förslag.


Strategisk Beredning

Idag var det strategisk beredning. Dagens ämne var att starta processen kring att ta fram en ny vision för vår kommun.

Ett inspirerande och roligt möte tycker jag. Kallade var Kommunledning, Sektorchefer, Presidierna i alla nämnder och KS samt alla partiföreträdarna. Jag representerade alltså vårt parti i min roll som Partiföreträdare. Ser fram emot fortsättningen! Jesper Andersson

Fortsatt camping på Barsebäckstrand!

Kommunstyrelsen fattade i onsdags beslut om att campingen fortsatt ska vara i drift.

Det finns intressenter som vill driva den och Kommunen är positiva till detta. Inledningsvis så gäller det för säsongen 2023 för att sedan utvärderas.

Bra beslut som bifölls av alla närvarande partier (M, SD, LB, S och C).

Bra jobbat av gruppen ”Långliggarna” som drev frågan på ett proffsigt sätt!


STRATEGIMÖTE I LÖDDEBYGDEN

I lördags hade vi ett heldagsmöte uppe på Dahls hotell. Eftersom vi är ett så ungt växande parti behövdes det diskuteras en hel del strukturfrågor. Bra möte där många pusselbitar sattes på plats.


VÅRT FÖRSTA MÖTE I BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN.

Den 7 februari medverkade Löddebygden på sitt första möte i Bygg-, och miljönämnden. Löddebygden har en ordinarie och en ersättare i nämnden.

På mötet togs bland annat beslut om att bevilja bygglov för Löddeköpinges första fjärrvärmeverk som kommer att byggas bakom nya Byggmax. Fjärrvärmeverket kommer drivas av en privat aktör och planeras leverera fjärrvärme till både företag och privatpersoner.

På bilden ser ni värmeverket och dess 20 m höga skorsten.

ÖPPEN FÖRSKOLA I LÖDDEKÖPINGE ÖPPNAS IGEN!

På onsdagens möte i Utbildningsnämnden togs beslutet om att ”Öppna förskolan” i Löddeköpinge ska startas upp igen.

Verkar vara en samsyn bland de flesta partierna (om inte alla) i vår kommun om att detta är viktigt. Ett mycket bra beslut tycker vi!


Idag startade arbetet med Omsorgsnämnden.

Idag startade arbetet med Omsorgsnämnden, där Gunilla och Iréne representerar Löddebygden. Det är både utbildning och nämndsammanträde som ska behandlas idag och imorgon. Mycket spännande!


Här är Löddebygdens önskelista.

Kära Tomten, här är vår önskelista:

 • Minska bullret från E6:an.

 • Återvinningscentral i kommunens västra delar.

 • Öppen förskola i kommunens västra delar.

 • Stoppa nedläggningen av badhuset i Löddeköpinge.

Med Vänliga Hälsningar

Löddebygden

PS. Vi har varit snälla i år DS.


Då är Löddebygden invalda i kommunens olika nämnder och bolag.

På Kommunfullmäktiges möte igår kväll gjordes alla val inför den nya mandatperioden. Den nya organisationen träder i kraft efter nyår. Vi längtar verkligen efter att få börja jobba och skapa lokal politik på riktigt! Här nedan kan ni se var våra representanter sitter:

Kommunstyrelsen & Krisledningsnämnden:

Jesper Andersson, Ordinarie ledamot

Anders Persson, Ersättare

Arbetsliv- och fritidsnämnden:

Rolf Malmström, Ordinarie ledamot

Omsorgsnämnden:

Iréne Steneram, Ordinarie ledamot

Gunilla Larsson, Ersättare

Utbildningsnämnden:

Niclas Olsson, Ordinarie ledamot

Bygg- och miljönämnden:

Emeli Magnusson, Ordinarie ledamot

Anders Persson, Ersättare

Valnämnden:

Iréne Steneram, Ordinarie ledamot

KKB Fastighets AB

Aaron Nilsson, Ordinarie ledamot


Tyvärr gick detaljplan och exploateringsavtal igenom för Barsebäcks boställe.

På gårdagens fullmäktigemöte röstades planen igenom. Vi gjorde vad vi kunde för att informera, övertyga och försöka få majoriteten att stoppa planen, tyvärr utan framgång.
Förutom oss så var både Miljöpartiet och Socialdemokraterna uppe i talarstolen med samma agenda som oss. Känns tråkigt att vi inte nådde fram men ärendet började för flera år sedan och man skulle önskat att vi som parti fanns redan då. Då kanske vi hade haft en bättre chans.


VI I LÖDDEBYGDEN VILL TACKA ALLA ER SOM RÖSTADE PÅ OSS I VALET!

I det preliminära resultatet så fick vi 1089 röster vilket ger 3 mandat i kommunfullmäktige. Det är vi riktigt nöjda med.

Visserligen har vi ingen direkt vågmästarroll som tidningarna skriver om men vi ska göra allt vi kan för att få igenom våra frågor.

Nu efter valet har det blivit en hel del intervjuer med tidningar kring hur vi lyckades med detta, vilket är väldigt roligt.

Och tittar man på att vi startade partiet för 2-3 månader sedan, har gjort allting själva med väldigt små resurser samt att gissningsvis halva kommunen inte tycker vi är ett alternativ att rösta på så är det ett fantastiskt resultat!

Nu väntar snart ett digert arbete i att övertyga människor om förträffligheten i våra förslag. Vi är också glada för att vi har duktiga personer som kan besätta både fullmäktige med ersättare och nämndplatser med ersättare.

Så tack till alla er som röstade på oss! Vi lovar att göra vårt bästa för vår kommun.

VÅRA KANDIDATER

Här presenterar vi våra kandidater.

 1. Jesper Andersson, 55 år, Egen företagare, Löddeköpinge

 2. Anders Persson, 57 år, Controller, Löddeköpinge

 3. Iréne Steneram, 60 år, Chefssekreterare, Löddeköpinge

 4. Kerstin Lindström, 67 år, Grundskollärare, Löddeköpinge

 5. Emeli Magnusson, 37 år, Miljöinspektör, Löddeköpinge

 6. Niclas Olsson, 50 år, Programme Manager, Löddeköpinge

 7. Gunilla Larsson, 66 år, Sjuksköterska, Löddeköpinge

 8. Joakim Persson, 58 år, Egen företagare, Löddeköpinge

 9. Jasmin Svenonius, 32 år, Systemtekniker, Löddeköpinge

 10. Rolf Malmström, 75 år, Byggingenjör, Löddeköpinge

 11. Kenneth Nilsson, 73 år, Byggingenjör, Löddeköpinge

 12. Ulla-Britt Malmström, 73 år, Kyrkoskrivare, Löddeköpinge

 13. Stefan Malmström, 48 år, Key Account Manager, Löddeköpinge

 14. Aaron Nilsson, 34 år, Arbetsledare/ Anläggare, Löddeköpinge


INFORMATIONSMÖTE

Detta är en inspelning från vårt informationsmöte vi hade 220831 i Barsebäcks By. Ljudet får man skruva upp rätt högt för att det ska höras, hoppas ni ändå kan uppfatta budskapet.


Nu har valsedlarna kommit!

Vi kommer att ha våra valsedlar på alla 5 platserna för förtidsröstning samt i alla 18 vallokalerna på valdagen.Som vi nämnt tidigare så är våra röstsedlar utan namnlista (eftersom det inte gick att få så sent som vi beställde dem).Man röstar ju alltid i första hand på ett parti så det är inget konstigt men listan presenteras inom kort här på Facebook och på vår hemsida.

SÅ RÖSTA PÅ LÖDDEBYGDEN I KOMMUNALVALET!

Artikel i skånska dagbladet om vårt parti!

Nu har Skånskan gjort en artikel om vårt parti. Klicka på fotot för att läsa den.


Om nu någon tvivlade på var Kävlinge kommuns fokus är…

Vid kommunfullmäktige 2022-04-04 beslutades det om nya ägardirektiv för kommunens bolag: KKB och KKL. I ägardirektiven finns de målsättningar som ska styra verksamheten och som bolagen ska jobba mot.Målen är till största delen övergripande och generella men på en punkt skiljer de sig och blir väldigt specifika, nämligen Utveckla för kommunen viktiga stadsutvecklingsområden, t.ex. Mårtenstaden, Stationstaden, Åstaden”.. Alla nämnda exempel handlar om stadsbildningen i Kävlinge, inte ett ord om någon annan ort.

Vår tolkning av detta är att då behöver det inte bli så mycket politiska diskussioner över utvecklingen av dessa områden eftersom bolagen bara följer den målsättning de har fått.


Vem vill bo vid ett reningsverk?

Kommunens nästa projekt efter Stationsstaden är Åstaden.

Detta ska sammanbinda Furulund med Kävlinge och göra dessa till en gemensam stad. Marken som ska användas är det gamla sockerbruket samt åkermark i direkt anslutning till reningsverket.

För att detta ska kunna göras måste investeringar på uppemot 100 miljoner göras på reningsverket för att få ner b la lukten.

Men har man undersökt om människor verkligen vill bo bredvid ett reningsverk?

Vårt förslag är att pausa detta projekt, lägg inte ner några mer pengar på det nu. Börja med att se om Stationsstaden blir den succé som målas upp.

När den ”staden” börjar bli fylld med glada medborgare kan vi väl se vad som behöver göras.

Försäljningen av bostäderna i Stationsstaden verkar ju gå trögt just nu och det kommer väl inte att bli bättre med de stigande räntorna.

Stoppa slöseriet av våra skattepengar!

Finansieringen av Stationsstaden måste bli en valfråga!

Vet alla invånare om vad som håller på att hända?

Kommunen skuldsätter sig upp över öronen för vad? Kävlinge kommun via sitt bolag KKL investerar över 1,7 miljarder i Stationsstaden! Bara det nya badhuset kommer att kosta över 400 miljoner.

Totalt kommer vi att ha en skuldsättning på cirka 2,5 miljarder. Hur ska detta finansieras nu när räntorna höjs?

Käbblet om ett eller två badhus hade kunnat vara en icke fråga. Genom att bygga två "vanliga" badhus i Furulund respektive Löddeköpinge är vi övertygade att detta hade inrymts i de 400-500 miljonerna som det nya "skrytbygget" kostar!

Att sedan lägga så mycket av kommunens pengar på att göra Kävlinge/ Furulund till en stad är oansvarigt och djupt orättvist mot kommunens andra invånare!

Så här tycker partierna om två badhus/ simhallar i kommunen

Det är de nu styrande politikerna i Kävlinge kommun (M, L, C, KD) som tagit beslut om endast ett badhus i kommunen.

Det är ett stort steg bakåt i utvecklingen att bara ha ett badhus.

Inför valet 2022 har alla politiska partier i Kävlinge fått svara om sin syn på ett badhus/simhall i Löddeköpinge.

Alla partier har fått samma frågor. Svaren är partiernas egna.

 • Moderaterna är negativa.

 • Liberalerna är negativa.

 • Centerpartiet är negativa.

 • KD är negativa.

 • MP är negativa.

 • SD är negativa.

 • Socialdemokraterna är positiva.

 • Vänsterpartiet är positiva.

 • Löddebygden är positiva.

Löddebygden driver aktivt frågan om badhus/simhall i Löddeköpinge.

VISSTE DU ATT VISSA FÅR BETALA SINA VÄGAR SJÄLVA I KOMMUNEN?

Det finns stora områden av vägnät där de som bor där själva har bekostat asfaltering, utbyggnad av gatubelysning, eventuella lekplatser, mm.

En konstig modell i en välmående kommun som vår tycker vi. Det är inte bara att de har bekostat infrastrukturen själva utan när asfalten är utsliten då förväntas de betala själva för ny asfalt.

I kommunens uppdrag ingår gatubelysning, gatusopning, potthålslagning, vinterväghållning och brunnssugning men nyanläggningar, lekplatser, skogning eller skötsel av grönytor sköts av vägsamfälligheten i fråga.

Detta tycker inte vi är rättvist! Varför ska det vara så, det är ju inte så att de betalar mindre skatt en någon annan i kommunen.

Kävlinge kommun likställer detta åtagande med det som händer i ny exploaterade områden. I dessa områden får de som köper tomtmark betala för den infrastruktur som görs (som t ex vägar och gatubelysning). Detta är korrekt och bra men inte samma sak som för de som bor i ett vägföreningsområde.

Om jag köpt en tomt i ett ny exploaterat område och betalt ”min del” av infrastrukturen så har jag betalt färdigt. Kommunen övertar sedan allt ansvar. Men så är det inte vägföreningarna.

Fast de själva betalt för infrastrukturen (på ett liknande sätt) så blir de aldrig klara med det. De måste sätta av medel för underhåll, skogning, grönyteskötsel, eventuellt lekplats underhåll, mm för all framtid. Detta gör anser vi att man inte kan likställa det med andra delar av kommunen.

Att sedan alla vägföreningar som har det på detta viset ligger i de västra delarna av kommunen förvånar väl ingen!

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Sitter och funderar på vår kommuns målsättningar. Det är tydligt efter att läst ett antal kommunala dokument att kommunen strävar efter att växa och få fler invånare. Stationsstaden och den kommande Åstaden är tydliga exempel på detta. Min fundering är: varför har vi som kommun behov att växa så kraftigt?

Jag tänker att de som bosätter sig här gör det för att det är en välskött kommun, lågt skattetryck, och småskaligheten och ”by känslan” som finns. Skulle de vilja bo i en stad hade de väl valt Lund, Landskrona eller Malmö?

Det kan väl inte vara för att få större skatteintäkter, för vi får ju inte behålla de intäkter vi får eftersom vi har det utjämningssystem som vi har. Så varför? Är det någon som fått hybris i kommunhuset och vill att vi ska få stadsrättigheter?

Oavsett anledningen så vill jag bevara småskaligheten och jag vill definitivt inte att mina skattepengar ska gå till att bygga en stad i Kävlinge/ Furulund! Jag vill inte heller att Lödde centrum ska få karaktären av en stadskärna som ÖP 2040 beskriver. Jag vill fortsätta med en levande landsbygd och att våra byar får leva och utvecklas.

Vi är en i många stycken välskött kommun med många positiva värden som gjort att människor har velat flyttat hit under många år. Varför ändra på ett koncept som fungerar?

Tycker du som jag så föreslår jag att du tittar lite närmare på vårt nya parti Löddebygden. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

kräv kameraövervakning på våra återvinningscentraler

Jag vet att det inte är kommunens ansvar utan Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Men det ser hemskt ut på dessa platser. Jag vet också att ämnet flitigt kommit upp på Facebook och många har skrivit in till åsikt Kävlinge om det. Men som enskild medborgare är det svårt att göra sin röst hörd. Då borde vår kommun hjälpa sina medborgare genom att de som kommun kontaktar FTI och ställer krav. Jag gissar att det är kommunen som äger marken där återvinningscentralerna står. Man ska inte som medborgare i en kommun som har som slogan 100 procent välkommen få svar på Åsikt Kävlinge som:
”Kommunen har varit i kontakt med FTI gällande att städning och tömning inte fungera tillfredsställande. FTI har svarat positivt och kommer att se över städningen, men när det gäller tömningen som sker maskinellt med specialbyggda containers och lastbilar finns idag ingen annan lösning, vilket tyvärr då innebär att de får städa mer till tömningstekniken möjligen förbättrats. Det är en större fråga då dagens container och tömningsbilar ser i princip likadana ut i stora delar av Sveriges återvinningssystem så det finns ingen snabb lösning på den frågan.”

Varför kan inte kommunen ställa krav på kameraövervakning samt att det är ordentligt upplyst vid dessa stationer? Då kanske klädstölderna också minskar. Sen blir man förundrad över vad det är för personer som slänger allt möjligt som inte ska vara där. Det är inget roligt jobb för dem som ska städa dessa stationer. Kanske man ska sätta upp skyltar om att vi har en återvinningscentral (SYSAV) i Kävlinge som tar emot all den skit som de slänger.

ÅTERVINNINGSCENTRAL I LÖDDEKÖPINGE!

Det finns ett sätt att spara bilkörning för över 3 varv runt jorden i Kävlinge kommun! Inrätta en Återvinningscentral i Löddeköpinge också!

Om man räknar att alla invånare besöker återvinningscentralen en gång per år får man följande statistik (ej inräknat landsbygden):

Antal kilometer som körs till återvinnings-centralen tur och retur: 26 595 mil

Tid som spenderas i bilen enligt ovan: 6 508 h

Passager genom Hög: 19 052 fordon

Om man anlägger en återvinningscentral i Löddeköpinge också (så att vi har två i kommunen) skulle det sparas mycket körning. Då ser statistiken ut så här:

Antal kilometer som körs till återvinnings-centralen tur och retur: 12 746 mil

Tid som spenderas i bilen enligt ovan: 3 965 h

Passager genom Hög 0 fordon

Detta förslag har flera fördelar:

 • Påverkar miljön positivt genom mindre körning (besparing på 13 849 mil).

 • Boendemiljön i Hög blir bättre genom att de slipper 19 052 fordon som passerar.

 • Kommuninvånarna sparar 2 543 timmar av deras fritid.

Placering av det nya badhuset, demokrati och väl underbyggt?

I badhusutredningen så föreslogs fyra alternativa platser för det nya badhuset:

 • Området vid Vikenbadet.

 • Mellan Löddeköpinge och Kävlinge.

 • Området vid Tolvåkersbadet.

 • Längs med kusten.

I utredningen (som vi uppfattar som gedigen) gjordes både enkät intervjuer och platsintervjuer med frågeställningar kopplat bland annat till ovanstående platser.

Därefter skedde en workshop med 16 deltagare, 7 Tjänstemän och 9 politiker.Samtliga deltagare var överens om att den nya stadsdelen Östra Centrum i Kävlinge är det bästa alternativet (som inte var med i själva utredningen fram till denna workshop genomfördes).

Deltagarna kom fram till flera fördelar för kommuninvånarna med att placera ett nytt bad på en ny plats i Östra Centrum:

 • Bra kommunikationsmöjligheter.

 • Nystart för föreningar.

 • En ny placering ger nya möjligheter.

 • Närhet till kommunhustomten.

 • Silosområdet kan vara ett alternativ?

 • Framåtsyftande.

 • Attraktivitet.

 • Nytt för alla.

 • Nyskapande,

 • får ”igång” Kävlinge.

Deltagarna identifierade även några nackdelar med placeringen:

 • Finns det verkligen plats i området?

 • Vad kommer opinionen säga?

 • Längre restid för vissa.

VILL VI HA DENNA FRAMTID?

Enligt översiktsplanens strategikarta är det här vår framtid...

om vi inte gör någonting!

En röst på Löddebygden är en röst för att skrota "stadstänket" och låta hela kommunen leva!

En röst för att service finns i hela kommunen.

Vill man bo i en stad så finns det ju redan nu många att välja på. Känns som kommunens mål: "Skånes bästa boendekommun" inte riktar sig till hela kommunen!

JAG ÄR INTE KÄVLINGEBO!

Snälla Kävlinge kommun kalla oss inte för detta, vi är invånare i Kävlinge kommun eller medborgare men inte Kävlingebor!

Efter att ha läst en massa kommunala handlingar slås jag av att man ofta kallar kommuninvånarna för Kävlingebor.

Det känns som man försöker skapa narrativet att det är kring orten Kävlinge som kommunen snurrar. Kränkande tycker vi som bor i de västra delarna av kommunen!

Boende för vuxna med funktionsnedsättning i Kävlinge kommun.

Här följer statistik kring boendesituationen för vuxna med funktionsnedsättning:

 • Kävlinge: 30 lägenheter, 1 per 340 inv.

 • Lödde: 6 lägenheter, 1 per 1 228 inv.

 • Furulund: 12 lägenheter, 1 per 386 inv.

För övriga orter finns inga boende i nuläget men planer finns, allt enligt kommunens hemsida.

CENTRALISERINGEN ÄR PÅTAGLIG!

Allt som kommunen kan styra över verkar läggas i Kävlinge/ Furulund som den centralort den nu ska bli.

 • Nytt badhus i Kävlinge ”för alla i kommunen”.

 • Nytt kulturhus i Kävlinge ”för alla i kommunen”.

 • Öppen förskola i Kävlinge ”för alla i kommunen”.

 • Återvinningscentral i Kävlinge ”för alla i kommunen”.

 • Lärcentrum i Kävlinge ”för alla i kommunen”.

 • Nytt medborgarhus ”för alla i kommunen”.

 • Kävlinge aktivitetspark (K.A.P) ”för alla i kommunen”.

Varför inte låta det vara som det vara som det varit med motsvarande service i både östra och västra delen av kommunen? På vilket sätt gynnar det kommunens invånare att Kävlinge blir en stad där all verksamhet läggs? Varför inte behålla ”bykänslan” som finns.

lekplatser i kommunen

Kävlinge: 15 lekplatser på 10213 invånare, 681 inv. per lekplats.

Löddeköpinge: 6 lekplatser på 7370 invånare, 1228 inv. per lekplats.

Furulund: 7 lekplatser på 4627 invånare, 661 inv. per lekplats.

Hofterup/Ålstorp: 0 lekplatser på 3632 invånare. ????

Öppen förskola

I Skolverkets allmänna råd står det:

” Öppen förskola bör vara en resurs för barnfamiljerna i närsamhället/ bostadsområdet och bidra till att det sociala nätverket kring barn och föräldrar”.

I vår kommun finns en plats och det är naturligtvis i Kävlinge.

översiktsplan 2040

Här finner ni hela planen. Den är lååång men behöver läsas. Detta är vårt öde om vi inte gör något nu!I höst kommer den att beslutas.

Hoppas det är efter den nya fullmäktige har tillträtt. För då kan vi med ert stöd förändra den!

Detta är ett förvrängt storhetsvansinne, där alla ska vara med och betala men bara Kävlinge/ Furulund får utdelning. Detta måste få ett slut!