SUMMERING AV VÅRT FÖRSTA ÅR I POLITIKEN

Jesper Andersson

Då har vårt första år i politiken kommit till sin ända och jag ska försöka mig på att summera detta första år.

Först vill jag tacka alla medlemmar som har engagerat sig samt alla ni som stöttat oss genom att rösta på oss.

Om man tänker på det så är det en fantastisk resa vi har gjort. Vi anmälde vårt deltagande i kommunvalet den 17 juni 2022. Den 11 september var det val, och vi kom in i Kommunfullmäktige med tre mandat! Detta tack vare ett intensivt valarbete med hemmagjorda affischer, egenskapade kampanjer på Facebook och flera öppna informationsmöten kring vad vi stod för.

Hur har då det första året varit? Ja inledningsvis så var inlärningskurvan mycket brant, allting var i princip nytt för oss. Allt från hur du räknar på proportionella val och ingår valtekniska samarbeten till hur man agerar i de olika forumen. I början kunde vi känna en viss skepsis från de andra partierna, dels för att vi faktiskt tagit tre mandat från dem och dels för att de inte kände till oss. Jag tror vissa trodde att vi hade någon dold konstig agenda som vi tänkte driva. Detta gjorde att vi i början verkligen fick bevisa att vi var insatta, pålästa och hade relevanta uppfattningar.

Här vill jag rikta ett speciellt tack till några som har hjälpt oss mycket:

· Den Administrativa sektionen på kommunen för allt stöd och svar på alla frågor vi haft. En helt ovärderlig hjälp eftersom vi inte har något moderparti att fråga och allting var nytt för oss.

· Kommunstyrelsens ordförande Annsofie Thuresson för hennes inkluderande och inbjudande sätt där hon varit mån om att hålla även ett litet parti som oss informerade samt hennes hjälp i olika skrivelser vi lämnat in (av typen: -” det här är nog ingen enkel fråga utan detta är en interpellation). Utan denna coaching hade vi nog gjort bort oss vid ett flertal tillfällen.

Utan att framhäva oss själva allt för mycket så vill jag nog påstå att vi verkligen har tagit vår uppgift på allvar. Vår inställning har hela tiden varit att vara helt transparanta med vad vi tycker och att informera andra partier i god tid om vår inställning i olika frågor. Vi har varit väldigt måna om att inte försöka luras eller köra något ”rävspel” utan det som vi har tyckt varit bäst för kommunen från vår horisont, det har vi stöttat oavsett vilket parti som lagt fram förslaget.

Rent statistiskt så är vi det oppositionsparti som i särklass försökt påverka mest under 2023. Räknar man på det så har vi lagt flest motioner, yrkanden, enkla frågor och varit aktiva i alla forum vi haft möjlighet att delta i.

Har detta gett några resultat då? Ja absolut! Om man börjar med frågor som vi inte nått framgång i så får väl badhusfrågan vara den största. Man kan konstatera att vi startade vårt parti åtta år försent. När vi väl kom in var alla utredningar och beslut redan tagna och förankrade och byggnationen av nya badhuset var redan igång. Vi gjorde ett försök via en motion att rädda kvar Tolvåkerhallen (så det blev en hall till i Lödde) men det fick vi tyvärr inte igenom. Området var redan färdigplanerat och ingen ville ändra på det. Vi fick dock till ett yrkande där kostnaderna för badhusbygget skulle utvärderas för att se till så inte kostnader för andra byggnationer sticker iväg på det sätt som det gjorde med badhuset.

Ett annat ärende som kan nämnas är den sista etappen av utbyggnaden av Barsebäcks by som vi försökte stoppa. Tyvärr hade även denna planering gått så långt att vi inte nådde framgång. Här tycker jag att man genom den utbyggnad man gjort i Barsebäcks by totalt sett lite har förstört den byn. En uppfattning som jag tror delas av många, även i andra partier.

Nu till några mer roliga frågor där vi har nått framgång.

Barsebäcks camping fick fortsätta genom en bra och lyckad kampanj från gruppen ”Långliggarna”. Det var en enig Kommunstyrelse som fattade ett klokt beslut om detta (så även i Kommunfullmäktige) men det var vi som hjälpte dem att lägga upp strategin hur de skulle kunna gå tillväga för att få politiken att lyssna.

Östra skolans två byggnader får vara kvar. Vi lämnade in en motion om att behålla båda byggnaderna och inte riva någon av dem för att bygga bostäder. Denna motion upplever jag vi fick stöd för i Majoriteten som vill samma sak. I skrivande stund finns inga beslut fattade men inriktningen är att renovera och behålla byggnaderna.

Vi röstade nej till två utbyggnadsplaner: Folkets park och Lödde Öster. Dessa planer röstades tyvärr igenom av en majoritet men är i nuläget stoppade i domstol. Kommunen avser överklaga besluten så vi får se var det landar i slutändan.

Vi har också fått igenom olika yrkanden i olika frågor, vill ni studera dessa finns de här på vår hemsida. 

Lite avslutande reflektioner när vi nu lägger 2023 till handlingarna.

Vi försöker ha ett arbetssätt som är transparant och pragmatiskt. Vi ser alla partier som potentiella samarbetspartners oavsett partifärg. Både vi i partiet och ni våra väljare röstar ju på något av de andra partierna i valen till Region och Riksdag. Vi vill nog mena att vi är ett parti för hela kommunen även om vi heter Löddebygden.

Vi är ett parti för dem som inte vill att allt ska centraliseras till en ort, som ser att det är helt olika förutsättningar för kommunens västra respektive östra delar och dessa ska behandlas därefter.

Utsikterna för 2024 är mycket goda. Vi har nu etablerat oss som ett legitimt parti och jag tror att uppfattningen hos de flesta är att vi är trovärdiga. Det är ju inte samma sak som att man alltid håller med oss. Vi kommer att fortsätta med att vara tydliga, pragmatiska och transparanta. Vi vill vara helt öppna med var vi står i olika frågor även om andra i oppositionen inte alltid gör detsamma. Och vi kommer fortsätta att söka samarbeten med alla som vi kan och försöka påverka politiken genom positiva, inbjudande dialoger och debatter och inte genom att peka på fel och anklaga andra partier.

Vi tror att om man är ett litet parti som vill göra skillnad är det ett framgångskoncept.

Om du som läser detta känner att du är sugen med att bidra så bara hör av dig till oss på enklaste sätt. Och även om jag pratar om att vi är ett litet parti så är vi representerade i alla nämnder, Kommunstyrelsen och KKB:s styrelse så vi har påverkansmöjligheter på riktigt!

Löddebygdens blogg

HÄR KOMMER SNART ETT INLÄGG

S

BYGG & MILJÖNÄMNDEN  240312

Tisdagen den 12 mars hade vi möte i Miljö- och byggnadsnämnden och på dagordningen stod bland annat ett antal ansökningar om förhandsbesked och bygglov.Från Löddebygdens sida tycker vi att det inte riktigt finns någon konsekvent röd tråd. På detta möte hade vi, som vi såg det, nästan identiska fall uppe. Två olika ansökningar där man ville stycka av sina rejält tilltagna tomter varav en tomt var på nästan 5000 kvm som man ville stycka av till två tomter i syfte att på den nya tomten kunna bygga en villa, och den andra tomten var på drygt 8500 kvm där man vill stycka av till tre tomter. I det första fallet fick man NEJ från nämnden och Löddebygden var ensamma i nämnden om att yrka på ett bifall på ansökan. I det andra fallet så biföll Löddebygden och hela nämnden ansökan, d.v.s. de fick ett JA.Alla fall är naturligtvis individuella, men dessa ansåg Löddebygden vara väldigt jämförbara och vi har svårt att förstå den röda tråden i nämndens beslut. Löddebygdens reservation mot avslaget i det första fallet lyder ”Att med försiktighet bygga ut landsbygden så att kommunen kan erbjuda olika boendemiljöer utan att negativt påverka landskapsbilden eller miljön ser Löddebygden som en möjlighet. Löddebygden vill ha en levande landsbygd där man kan skapa generationsboende.”

ARBETSLIV & FRITIDSNÄMNDEN 240307

Arbetsliv- och fritidsnämnden hade sitt senaste möte den 7 mars. Mötet var som vanligt utan några överraskningar helt enligt dagordningen. Nämnden önskar att parkeringen blir gratis för badgästerna på Harjagersbadet. Vid genomgång av bokslut för 2023 redovisades bland annat halvårshyran för Harjagersbadet. Kostnader för ränte- och kapitalkostnader samt drift av badet redovisas inte i denna nämnd utan istället i KKL som är helägt kommunalt. Alla kostnader belastar dock skattebetalarna i kommunen. Skuldsaneringen har ökat mycket kraftigt för kommunens invånare under 2023.För 2024 föreslås att Sektor Arbetsliv- och fritid skall arbeta med 4 fokusområden: En ökad andel 20-åringar som tar gymnasieexamen, minskad skadegörelse av kommunens egendom, ökat användande av kommunala anläggningar och ökat hållbart resande och på enkelt sätt använda kollektivtrafiken för vardagligt resande.

UTBILDNINGSNÄMNDEN 240313

Som vanligt hölls ett bra möte i Utbildningsnämnden och med några punkter där jag vill klargöra Löddebygdens ståndpunkt.

Målstyrning - Vi hade ett tilläggsyrkande där vi föreslog att man inte bara följer upp på gymnasiebehörighet på kommunstyrelsenivå utan även på högskoleförberedande program eftersom vi anser att båda är lika viktiga för kommunen.
Vi fick inte med oss de andra partierna på detta då de anser att det räcker att man följer upp och mäter i nämnden och inte på högre beslutsfattande nivå.

Centern hade en motion kring utökade obemannade öppettider för vår öppna förskola, men vi stöttade inte detta förslag. Det är ett bra förslag men behöver justeras för att möta föräldrar och barn som nyttjar den öppna förskolan.

Korsbackaskolans problematik diskuterades också och sektorschefen informerade kring kommande planering. Det är naturligtvis en olycklig situation men vi har fullt förtroende för att både skolledning och sektorschef med personal inom Sektor Utbildning kommer att sätta in effektiva åtgärder.

OMSORGSNÄMNDEN 240313

Nämnden hade möte igår. Mötet hölls denna gång på Billingshäll. På programmet fanns bland annat en redogörelse av vad som blivit resultatet av vår workshop från förra gången. Som vanligt var det ett bra möte med bra förberedda punkter. Man jobbar nu mycket med bemanningen inför sommaren och vilka åtgärder man har vidtagit för att täcka behovet av semestervikarier. Nästa möte 16 april.

KOMMUNFULLMÄKTIGE 240304

Den "hetaste" frågan vid mötet upplevde vi var de olika ägardirektiven till KKL och KKB. Vi var många oppositionspartier som hade synpunkter men styret ville inte lyssna på någon av oss.Från vårt perspektiv så var det nedanstående delar som "skaver" mest:KKB:

Fortsatt fullt fokus på Kävlinge och Furulunds tätorter. Vi försökte dessutom på Kommunstyrelsen föreslå att man skulle kunna försöka bygga lite billigare radhus för att få igång flytt kedjorna i kommunen men det tyckte styret var en dålig idé. Den var tydligen så dålig att SD uttryckte sin lycka (lyckligtvis) över att vi inte lyfte den idén i fullmäktige i ett inlägg på FB.

KOMMUNSTYRELSEN 240214

Igår var det möte i Kommunstyrelsen. På agendan var det flera E-förslag samt ägardirektiv för de helägda bolagen: KKB, KKL samt holding bolaget. Vi var flera partier som hade synpunkter på en del skrivningar så det blev en hel del diskussion. Vi hade ett par yrkande kring hur texterna var formulerade men fick inte igenom dem. Dessa direktiv ska dock upp i kommunfullmäktige också så vi vässar våra argument till dess.

UTBILDNINGSNÄMNDEN 240207

Svenska diplomatkåren utbildas I Kävlinge kommun. Denna vecka fick utbildningsnämnden en genomgång av rektorn och vice rektor från Ljungen och Lackalänga förskolor hur man jobbar med social hållbarhet. I kort innebär detta att man ger barnen verktyg och vokabulär för att hantera konflikter och samarbetar. Kan börja med att man kompromissar kring en leksak. Mycket givande och arbetssättet delas med andra förskolor i kommunen.

KOMMUNFULLMÄKTIGE 240205

Det var premiär för webbsändning av Fullmäktige. Många debatter blev det.Vi kämpade väl för att bevara Folkets Park och inte bebygga densamma genom vår motion.Trots att flera partier stödde vår motion blev det avslag eftersom Majoriteten (M, SD, KD) var tydliga med att de vill att Lödde ska förtätas bland annat genom byggnation i Folkets park. Du kan se våra argument på sidan med filmklipp.

 Ett annat ärende som det var mycket debatt om var den tänkta Outletbyn i Lödde. Vi och flera andra partier argumenterade väl för att det inte skulle bli av men tyvärr vill den styrande majoriteten ha denna outlet. En konsekvens om bygget blir av är att det kommer cirka 1 431 818 bilar till per år i Lödde. Vår argumentation ligger också på sidan med filmklipp.

NU BÖRJAR WEBBSÄNDNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGE!

Måndagen den 5 februari är det premiär för web sändning av kommunfullmäktige mötet. Du kan antingen se det live eller i efterhand. Mer information finner ni på kommunens hemsida:
https://kavlinge.se/kommun-och-politik/livesandning-av-kommunfullmaktige

OMSORGSNÄMNDEN 240130

Det startade med en workshop på 1 timme då vi fick sitta i små grupper och diskutera målsättning och kvalitetsarbete för nämnden, det var en positiv erfarenhet.
Sedan startade mötet och som vanligt flöt det på smidigt, alla ärende var bra förberedda.
Nästa möte går av stapeln i mars.

MÖTE I PARTIET LÖDDEBYGDEN

Vid mötet igår diskuterade vi aktuella frågor, kommande Kommunfullmäktige, mm.
Utkomsten blev bland annat två motioner vi ska lägga, lite ny organisation samt uppstart av frågor vi vill driva 2024.

KOMMUNFULLMÄKTIGE 231113

På KF i måndags var vår motion kring att bevara området och byggnaderna Östra skolan uppe. Den fick ett varmt mottagande och det känns som en stor del av politiken tycker detta är en bra idé!Motionen i sin helhet kan ni läsa på vår hemsida: https://loddebygden.se/motioner-2/

NU FINNS DET EN ÖPPEN FÖRSKOLA I LÖDDEKÖPINGE!

Aaron från oss i Löddebygden var med på invigningen som var välbesökt.

Väldigt roligt tycker vi att detta äntligen blivit av.

FRÅN KOMMUNSTYRELSEN 231115

På kommunstyrelsens möte förra veckan, den 15 november, så informerade man om kommunens pågående detaljplanarbeten.
Två aktuella planer i de västra kommundelarna är dels Lödde Folkets park (ca 60 bostäder) och Lödde Östra (Ca 300 bostäder). Båda dessa har upphävts av Mark & Miljödomstolen.
Vi från Löddebygden hoppas på att man nu skulle kunna behålla Lödde Folkets Park som vi skrivit om tidigare.
Vi har inte heller ställt oss positiva till den föreslagna detaljplanen för Lödde Östra. Vi anser att dess placering på en sammanhängande jordbruksmark är onödig. På den aktuella placeringen finns ingen infrastruktur vilket måste byggas ut. 

NU BÖRJAR WEBBSÄNDNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGE!

Måndagen den 5 februari är det premiär för web sändning av kommunfullmäktige mötet. Du kan antingen se det live eller i efterhand. Mer information finner ni på kommunens hemsida:
https://kavlinge.se/kommun-och-politik/livesandning-av-kommunfullmaktige

OMSORGSNÄMNDEN 231207

I torsdags förra veckan, 7/12, så hade Omsorgsnämnden sitt sista möte för terminen. Tänk ändå att Löddebygden har fått vara delaktiga i Omsorgsnämndens (och andra nämnder) i ett helt år nu, men fler ska det bli. Nu är det juluppehåll med välbehövlig vila innan det nya året börjar och därmed nya dokument att läsa in.

God Jul och Gott Nytt År från Gunilla och Iréne.

UTBILDNINGSNÄMNDEN HADE ÅRETS NÄSTSISTA MÖTE I DET NYA KOMMUNHUSET.

Det var fokus på målstyrning och hur detta krokar i kommunens arbete kring den nya visionen.
Vi har mycket bra fungerande skolor och förskolor, och det är viktigt att vi mäter rätt saker för att säkerställa att det förblir så.
Vid decembermötet kommer vi att tillbringa mycket tid med att formulera rätt mätetal att följa framöver.

Möte i Omsorgsnämnden

Igår var det åter igen möte i Omsorgsnämnden, det nästsista för i år.

Det brukar alltid vara välorganiserade möten där information varvas med ärenden där beslut ska fattas, och det var det också igår.

En enhet inom Omsorgssektorn är Måltidsservice, och det kanske inte alla vet, och igår hade vi ett beslut att fatta inom det området. Det gällde kylda måltider som är en tjänst som tillhandahålls av Måltidsservice. Det innebär att personer kan få mat hemlevererad och förbättringar är ju alltid bra.

Nästa omsorgsnämnd är den 7 december.

FÖRSTA KOMMUNFULLMÄKTIGE I NYA KOMMUNHUSET.

Igår var det premiär i nya kommunhuset. På agendan var flera viktiga punkter som röstades igenom.

Bland annat nya taxor för idrottshallar, höjda lokalbidrag samt finanspolicys för Kävlinge kommun. I det sistnämnda hade vi ett yrkande om en justering av skrivningen kopplat till finansiell leasing som vi fick igenom.

Vi fick också beröm från Annsofie och Majoriteten för vårt sätt att driva oppositionspolitiken. Annsofie sa något i stil med: ”Ni tvingar oss att vara bättre…”. Riktigt roligt att få kvitto på att genom att vara pragmatisk och helt transparant kan man få resultat! För man måste vara realist, är man ett parti med tre mandat gäller det att övertyga andra om att våra idéer är bra. Det gör vi genom att informera i god tid om våra yrkande, var vi står i frågor, och hur vi tänker i olika frågor.

Vår målsättning är att aldrig ”dra upp någon kanin ur hatten” på sittande möte för vi tror det är mer framgångsrikt att informera i tid och låta de andra partierna få tid att tänka igenom vad vi menar. Vi har ju inställningen att allt som förbättrar kommunen ska vi försöka vara med att stödja och utveckla.

Sist men inte minst blev vår första Nämndeman (som är en kvinna) vald till nämndemanstjänst i Lunds Tingsrätt. Riktigt kul.


Vårt ställningstagande till en eventuell folkomröstning om det kommunala vetot.

Som parti har vi inte tagit ställning till frågan om vindkraft i vår kommun. Det vi däremot tar ställning för är bevarandet av det kommunala planmonopolet, i folkmun kallat kommunalt veto.
Vi kommer därför inte stödja några förslag som skulle innebära att det kommunala vetot tas bort eller inskränks. Att myndigheter och experter fattar ”bättre” beslut och har bättre tillgång till information och underlag än de folkvalda i en kommun tror inte vi, däremot finns risken att myndigheter och experter troligtvis har en annan infallsvinkel och agenda än vad kommunen har. Vi är för att så många beslut som möjligt ska fattas så nära medborgarna som möjligt vilket oftast då blir i kommunen.
Med anledning av den pågående namninsamlingen så är inte den som vi tolkar det en fråga om vindkraftens vara eller icke vara, utan en fråga om det kommunala vetot. På grundval av detta kommer vi inte att stödja denna eventuella folkomröstning. Vi kommer alltså att stödja politiska initiativ som görs för att förhindra att denna folkomröstning sker.

STRATEGISK BEREDNING

Idag var det strategisk beredning med alla politiska partier och tjänstepersoner från kommunen.Fokuset var hur det framtida byggandet ska hanteras i kommunen med utgångspunkt i ÖP 2040. Detta var första delen i ett större arbete.Mycket bra planerat och genomfört där min spontana reaktion är att vi i huvudsak tycker rätt lika kring framtiden. Skillnader finns förstås men det kändes som att alla pratade om samma kommun.

SISTA KOMMUNSTYRELSEMÖTET I DET GAMLA KOMMUNHUSET.

På mötet så bestämdes det att Barsebäcks camping får ett 3 årigt hyreskontrakt med möjlighet till förlängning.De har gjort ett mycket bra jobb med att utveckla campingen denna säsong och vi önskar dem lycka till med fortsättningen.Beslutet fattades av en enhällig kommunstyrelse.


SISTA BYGG & MILJÖNÄMNDEN I GAMLA KOMMUNHUSET.

I tisdags var det sista sammanträdet för Bygg- och miljönämnden i det gamla kommunhuset, nästa möte i oktober sker i det nya medborgarhuset. På sammanträdet togs beslut om nämndens nya nämndplan för 2024 där ekonomin spelar en viktig roll och kommer fortsätta vara en utmaning. På nämnden togs även tre beslut om sanktionsavgift för olovliga bygganden (byggande utan bygglov) med en total summa på 606 000 kr för alla tre.

Utbildningsnämnden höll sitt septembermöte på den nya Tolvåkerskolan.

Det är superfina lokaler, modernt och genomtänkt.Just nu är det många som tänker på hur skolskjutsen fungerar, eller inte fungerar, och dialog pågår mellan kommunen och Skånetrafiken för att göra förbättringar.

Möte i Löddebygden 230916

Idag hade vi strategimöte inför hösten. Ett givande möte så nu är vi beredda att fortsätta vårt arbete i nämnder, styrelser och fullmäktige!


Sista fullmäktige i det gamla kommunhuset.

I måndags hade vi den sista kommunfullmäktige i det nuvarande kommunhuset. Vad det nya ska kallas är väl lite oklart, har sett både medborgarhus och kommunhus.I alla fall hade vi med två enkla frågor som det heter (frågorna i sin helhet hittar ni under fliken Motioner, mm 

Strategimöte i Löddebygden 230529

I ett ungt parti som vårt är allting vi gör första gången. Det innebär att i princip ingenting kommer gratis genom tidigare erfarenheter. Det gör vårt arbete roligt men det innebär också en massa arbete.Idag diskuterade vi strategi framöver, hade lite utbildning i nämndarbetet samt tog fram förslag på profilprodukter (Tält, Beachflaggor,mm). Det blev en bra kväll!Följ oss gärna på sociala medier och gillar du vårt arbete samt vill bidra så tveka inte att kontakta oss!

LÖDDEBYGDENS REVISOR PÅ KURS!

Revisionen i Kävlinge har tillsammans med revisorer från flera andra kommuner varit på revisionskurs hos KPMG i Malmö idag.Mycket lärorikt och givande.


Kommunfullmäktigemötet igår.

Vid gårdagens möte var det väl framförallt två punkter som är värda att nämna:
1. Årsredovisningen för 2022 diskuterades och godkändes. En bra och genomarbetad årsredovisning tycker vi. Det kändes som att alla partier i fullmäktige biföll redovisningen, bra jobbat av ansvariga Tjänstepersoner och politiker!
2. Detaljplanen för Lödde Öster var uppe för beslut. Vi kämpade tappert för ett avslag tillsammans med S, C och Mp. Blev en del debatterat men tyvärr slutade det i att den godkändes av majoriteten. 

Förutom ovanstående så var det premiär för vår nya folkvalda Ledamot i Kommunfullmäktige, Joakim Persson som har gått in som efterträdare till Stefan Malmström. Stefan hade tyvärr inte tiden som behöver avsättas för detta uppdrag.

Vill tacka Stefan för hans arbete och önska Joakim hjärtligt välkommen!


Löddeköpinge 97:1 var uppe på Kommunstyrelsen möte i veckan.

Vi yrkade på avslag av denna utbyggnad. Förutom att man tar en bit jordbruksmark i anspråk så finns i granskningsutlåtandet redovisat tre tätskrivna sidor med synpunkter som ej tillgodosetts (Dokumentet är på 11 sidor). Det borde vara en tydlig signal att detta är en dålig idé.

Mer från kommunfullmäktige

Vi hjälpte också till att få en återremiss på själva detaljplanen för Folkets hus genom att bifalla två stycken återremissyrkanden.

Centerns förslag om att se över skuggutredningen och förlägga byggnaderna annorlunda för att minimera skuggning samt Socialdemokraternas förslag om göra en ny buller utredning som omfattar alla de tre planerna som är på gång i Lödde Centrum och inte som de har gjort nu, var för sig.


Igår var det Kommunfullmäktige

Vid mötet hade vi ett yrkande på en återremiss av Markexploateringsavtalet för Lödde Folkets Park. Vi ville att de skulle inkludera den text som det vinnande bidraget själv beskrev vad som skulle hända med Folkets Hus. (texten finner ni nedan). Vi ville också att en text skulle skrivas in för att säkerställa att Folkets Hus byggs upp igen precis likadant om det skulle ske någon olycka som brand, vattenskada eller liknande. Både S, C och MP gick på vår linje så vi fick till det som kallas för en minoritetsåterremiss. Nu hoppas vi bara att styret lyssnar och arbetar in vårt förslag.


Strategisk Beredning

Idag var det strategisk beredning. Dagens ämne var att starta processen kring att ta fram en ny vision för vår kommun.

Ett inspirerande och roligt möte tycker jag. Kallade var Kommunledning, Sektorchefer, Presidierna i alla nämnder och KS samt alla partiföreträdarna. Jag representerade alltså vårt parti i min roll som Partiföreträdare. Ser fram emot fortsättningen! Jesper Andersson

Fortsatt camping på Barsebäckstrand!

Kommunstyrelsen fattade i onsdags beslut om att campingen fortsatt ska vara i drift.

Det finns intressenter som vill driva den och Kommunen är positiva till detta. Inledningsvis så gäller det för säsongen 2023 för att sedan utvärderas.

Bra beslut som bifölls av alla närvarande partier (M, SD, LB, S och C).

Bra jobbat av gruppen ”Långliggarna” som drev frågan på ett proffsigt sätt!


STRATEGIMÖTE I LÖDDEBYGDEN

I lördags hade vi ett heldagsmöte uppe på Dahls hotell. Eftersom vi är ett så ungt växande parti behövdes det diskuteras en hel del strukturfrågor. Bra möte där många pusselbitar sattes på plats.


VÅRT FÖRSTA MÖTE I BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN.

Den 7 februari medverkade Löddebygden på sitt första möte i Bygg-, och miljönämnden. Löddebygden har en ordinarie och en ersättare i nämnden.

På mötet togs bland annat beslut om att bevilja bygglov för Löddeköpinges första fjärrvärmeverk som kommer att byggas bakom nya Byggmax. Fjärrvärmeverket kommer drivas av en privat aktör och planeras leverera fjärrvärme till både företag och privatpersoner.

På bilden ser ni värmeverket och dess 20 m höga skorsten.

ÖPPEN FÖRSKOLA I LÖDDEKÖPINGE ÖPPNAS IGEN!

På onsdagens möte i Utbildningsnämnden togs beslutet om att ”Öppna förskolan” i Löddeköpinge ska startas upp igen.

Verkar vara en samsyn bland de flesta partierna (om inte alla) i vår kommun om att detta är viktigt. Ett mycket bra beslut tycker vi!


Idag startade arbetet med Omsorgsnämnden.

Idag startade arbetet med Omsorgsnämnden, där Gunilla och Iréne representerar Löddebygden. Det är både utbildning och nämndsammanträde som ska behandlas idag och imorgon. Mycket spännande!


Här är Löddebygdens önskelista.

Kära Tomten, här är vår önskelista:

 • Minska bullret från E6:an.

 • Återvinningscentral i kommunens västra delar.

 • Öppen förskola i kommunens västra delar.

 • Stoppa nedläggningen av badhuset i Löddeköpinge.

Med Vänliga Hälsningar

Löddebygden

PS. Vi har varit snälla i år DS.


Då är Löddebygden invalda i kommunens olika nämnder och bolag.

På Kommunfullmäktiges möte igår kväll gjordes alla val inför den nya mandatperioden. Den nya organisationen träder i kraft efter nyår. Vi längtar verkligen efter att få börja jobba och skapa lokal politik på riktigt! Här nedan kan ni se var våra representanter sitter:

Kommunstyrelsen & Krisledningsnämnden:

Jesper Andersson, Ordinarie ledamot

Anders Persson, Ersättare

Arbetsliv- och fritidsnämnden:

Rolf Malmström, Ordinarie ledamot

Omsorgsnämnden:

Iréne Steneram, Ordinarie ledamot

Gunilla Larsson, Ersättare

Utbildningsnämnden:

Niclas Olsson, Ordinarie ledamot

Bygg- och miljönämnden:

Emeli Magnusson, Ordinarie ledamot

Anders Persson, Ersättare

Valnämnden:

Iréne Steneram, Ordinarie ledamot

KKB Fastighets AB

Aaron Nilsson, Ordinarie ledamot


Tyvärr gick detaljplan och exploateringsavtal igenom för Barsebäcks boställe.

På gårdagens fullmäktigemöte röstades planen igenom. Vi gjorde vad vi kunde för att informera, övertyga och försöka få majoriteten att stoppa planen, tyvärr utan framgång.
Förutom oss så var både Miljöpartiet och Socialdemokraterna uppe i talarstolen med samma agenda som oss. Känns tråkigt att vi inte nådde fram men ärendet började för flera år sedan och man skulle önskat att vi som parti fanns redan då. Då kanske vi hade haft en bättre chans.


VI I LÖDDEBYGDEN VILL TACKA ALLA ER SOM RÖSTADE PÅ OSS I VALET!

I det preliminära resultatet så fick vi 1089 röster vilket ger 3 mandat i kommunfullmäktige. Det är vi riktigt nöjda med.

Visserligen har vi ingen direkt vågmästarroll som tidningarna skriver om men vi ska göra allt vi kan för att få igenom våra frågor.

Nu efter valet har det blivit en hel del intervjuer med tidningar kring hur vi lyckades med detta, vilket är väldigt roligt.

Och tittar man på att vi startade partiet för 2-3 månader sedan, har gjort allting själva med väldigt små resurser samt att gissningsvis halva kommunen inte tycker vi är ett alternativ att rösta på så är det ett fantastiskt resultat!

Nu väntar snart ett digert arbete i att övertyga människor om förträffligheten i våra förslag. Vi är också glada för att vi har duktiga personer som kan besätta både fullmäktige med ersättare och nämndplatser med ersättare.

Så tack till alla er som röstade på oss! Vi lovar att göra vårt bästa för vår kommun.

VÅRA KANDIDATER

Här presenterar vi våra kandidater.

 1. Jesper Andersson, 55 år, Egen företagare, Löddeköpinge

 2. Anders Persson, 57 år, Controller, Löddeköpinge

 3. Iréne Steneram, 60 år, Chefssekreterare, Löddeköpinge

 4. Kerstin Lindström, 67 år, Grundskollärare, Löddeköpinge

 5. Emeli Magnusson, 37 år, Miljöinspektör, Löddeköpinge

 6. Niclas Olsson, 50 år, Programme Manager, Löddeköpinge

 7. Gunilla Larsson, 66 år, Sjuksköterska, Löddeköpinge

 8. Joakim Persson, 58 år, Egen företagare, Löddeköpinge

 9. Jasmin Svenonius, 32 år, Systemtekniker, Löddeköpinge

 10. Rolf Malmström, 75 år, Byggingenjör, Löddeköpinge

 11. Kenneth Nilsson, 73 år, Byggingenjör, Löddeköpinge

 12. Ulla-Britt Malmström, 73 år, Kyrkoskrivare, Löddeköpinge

 13. Stefan Malmström, 48 år, Key Account Manager, Löddeköpinge

 14. Aaron Nilsson, 34 år, Arbetsledare/ Anläggare, Löddeköpinge


INFORMATIONSMÖTE

Detta är en inspelning från vårt informationsmöte vi hade 220831 i Barsebäcks By. Ljudet får man skruva upp rätt högt för att det ska höras, hoppas ni ändå kan uppfatta budskapet.


Nu har valsedlarna kommit!

Vi kommer att ha våra valsedlar på alla 5 platserna för förtidsröstning samt i alla 18 vallokalerna på valdagen.Som vi nämnt tidigare så är våra röstsedlar utan namnlista (eftersom det inte gick att få så sent som vi beställde dem).Man röstar ju alltid i första hand på ett parti så det är inget konstigt men listan presenteras inom kort här på Facebook och på vår hemsida.

SÅ RÖSTA PÅ LÖDDEBYGDEN I KOMMUNALVALET!

Artikel i skånska dagbladet om vårt parti!

Nu har Skånskan gjort en artikel om vårt parti. Klicka på fotot för att läsa den.


Om nu någon tvivlade på var Kävlinge kommuns fokus är…

Vid kommunfullmäktige 2022-04-04 beslutades det om nya ägardirektiv för kommunens bolag: KKB och KKL. I ägardirektiven finns de målsättningar som ska styra verksamheten och som bolagen ska jobba mot.Målen är till största delen övergripande och generella men på en punkt skiljer de sig och blir väldigt specifika, nämligen Utveckla för kommunen viktiga stadsutvecklingsområden, t.ex. Mårtenstaden, Stationstaden, Åstaden”.. Alla nämnda exempel handlar om stadsbildningen i Kävlinge, inte ett ord om någon annan ort.

Vår tolkning av detta är att då behöver det inte bli så mycket politiska diskussioner över utvecklingen av dessa områden eftersom bolagen bara följer den målsättning de har fått.


Vem vill bo vid ett reningsverk?

Kommunens nästa projekt efter Stationsstaden är Åstaden.

Detta ska sammanbinda Furulund med Kävlinge och göra dessa till en gemensam stad. Marken som ska användas är det gamla sockerbruket samt åkermark i direkt anslutning till reningsverket.

För att detta ska kunna göras måste investeringar på uppemot 100 miljoner göras på reningsverket för att få ner b la lukten.

Men har man undersökt om människor verkligen vill bo bredvid ett reningsverk?

Vårt förslag är att pausa detta projekt, lägg inte ner några mer pengar på det nu. Börja med att se om Stationsstaden blir den succé som målas upp.

När den ”staden” börjar bli fylld med glada medborgare kan vi väl se vad som behöver göras.

Försäljningen av bostäderna i Stationsstaden verkar ju gå trögt just nu och det kommer väl inte att bli bättre med de stigande räntorna.

Stoppa slöseriet av våra skattepengar!

Finansieringen av Stationsstaden måste bli en valfråga!

Vet alla invånare om vad som håller på att hända?

Kommunen skuldsätter sig upp över öronen för vad? Kävlinge kommun via sitt bolag KKL investerar över 1,7 miljarder i Stationsstaden! Bara det nya badhuset kommer att kosta över 400 miljoner.

Totalt kommer vi att ha en skuldsättning på cirka 2,5 miljarder. Hur ska detta finansieras nu när räntorna höjs?

Käbblet om ett eller två badhus hade kunnat vara en icke fråga. Genom att bygga två "vanliga" badhus i Furulund respektive Löddeköpinge är vi övertygade att detta hade inrymts i de 400-500 miljonerna som det nya "skrytbygget" kostar!

Att sedan lägga så mycket av kommunens pengar på att göra Kävlinge/ Furulund till en stad är oansvarigt och djupt orättvist mot kommunens andra invånare!

Så här tycker partierna om två badhus/ simhallar i kommunen

Det är de nu styrande politikerna i Kävlinge kommun (M, L, C, KD) som tagit beslut om endast ett badhus i kommunen.

Det är ett stort steg bakåt i utvecklingen att bara ha ett badhus.

Inför valet 2022 har alla politiska partier i Kävlinge fått svara om sin syn på ett badhus/simhall i Löddeköpinge.

Alla partier har fått samma frågor. Svaren är partiernas egna.

 • Moderaterna är negativa.

 • Liberalerna är negativa.

 • Centerpartiet är negativa.

 • KD är negativa.

 • MP är negativa.

 • SD är negativa.

 • Socialdemokraterna är positiva.

 • Vänsterpartiet är positiva.

 • Löddebygden är positiva.

Löddebygden driver aktivt frågan om badhus/simhall i Löddeköpinge.

VISSTE DU ATT VISSA FÅR BETALA SINA VÄGAR SJÄLVA I KOMMUNEN?

Det finns stora områden av vägnät där de som bor där själva har bekostat asfaltering, utbyggnad av gatubelysning, eventuella lekplatser, mm.

En konstig modell i en välmående kommun som vår tycker vi. Det är inte bara att de har bekostat infrastrukturen själva utan när asfalten är utsliten då förväntas de betala själva för ny asfalt.

I kommunens uppdrag ingår gatubelysning, gatusopning, potthålslagning, vinterväghållning och brunnssugning men nyanläggningar, lekplatser, skogning eller skötsel av grönytor sköts av vägsamfälligheten i fråga.

Detta tycker inte vi är rättvist! Varför ska det vara så, det är ju inte så att de betalar mindre skatt en någon annan i kommunen.

Kävlinge kommun likställer detta åtagande med det som händer i ny exploaterade områden. I dessa områden får de som köper tomtmark betala för den infrastruktur som görs (som t ex vägar och gatubelysning). Detta är korrekt och bra men inte samma sak som för de som bor i ett vägföreningsområde.

Om jag köpt en tomt i ett ny exploaterat område och betalt ”min del” av infrastrukturen så har jag betalt färdigt. Kommunen övertar sedan allt ansvar. Men så är det inte vägföreningarna.

Fast de själva betalt för infrastrukturen (på ett liknande sätt) så blir de aldrig klara med det. De måste sätta av medel för underhåll, skogning, grönyteskötsel, eventuellt lekplats underhåll, mm för all framtid. Detta gör anser vi att man inte kan likställa det med andra delar av kommunen.

Att sedan alla vägföreningar som har det på detta viset ligger i de västra delarna av kommunen förvånar väl ingen!

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Sitter och funderar på vår kommuns målsättningar. Det är tydligt efter att läst ett antal kommunala dokument att kommunen strävar efter att växa och få fler invånare. Stationsstaden och den kommande Åstaden är tydliga exempel på detta. Min fundering är: varför har vi som kommun behov att växa så kraftigt?

Jag tänker att de som bosätter sig här gör det för att det är en välskött kommun, lågt skattetryck, och småskaligheten och ”by känslan” som finns. Skulle de vilja bo i en stad hade de väl valt Lund, Landskrona eller Malmö?

Det kan väl inte vara för att få större skatteintäkter, för vi får ju inte behålla de intäkter vi får eftersom vi har det utjämningssystem som vi har. Så varför? Är det någon som fått hybris i kommunhuset och vill att vi ska få stadsrättigheter?

Oavsett anledningen så vill jag bevara småskaligheten och jag vill definitivt inte att mina skattepengar ska gå till att bygga en stad i Kävlinge/ Furulund! Jag vill inte heller att Lödde centrum ska få karaktären av en stadskärna som ÖP 2040 beskriver. Jag vill fortsätta med en levande landsbygd och att våra byar får leva och utvecklas.

Vi är en i många stycken välskött kommun med många positiva värden som gjort att människor har velat flyttat hit under många år. Varför ändra på ett koncept som fungerar?

Tycker du som jag så föreslår jag att du tittar lite närmare på vårt nya parti Löddebygden. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

kräv kameraövervakning på våra återvinningscentraler

Jag vet att det inte är kommunens ansvar utan Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Men det ser hemskt ut på dessa platser. Jag vet också att ämnet flitigt kommit upp på Facebook och många har skrivit in till åsikt Kävlinge om det. Men som enskild medborgare är det svårt att göra sin röst hörd. Då borde vår kommun hjälpa sina medborgare genom att de som kommun kontaktar FTI och ställer krav. Jag gissar att det är kommunen som äger marken där återvinningscentralerna står. Man ska inte som medborgare i en kommun som har som slogan 100 procent välkommen få svar på Åsikt Kävlinge som:
”Kommunen har varit i kontakt med FTI gällande att städning och tömning inte fungera tillfredsställande. FTI har svarat positivt och kommer att se över städningen, men när det gäller tömningen som sker maskinellt med specialbyggda containers och lastbilar finns idag ingen annan lösning, vilket tyvärr då innebär att de får städa mer till tömningstekniken möjligen förbättrats. Det är en större fråga då dagens container och tömningsbilar ser i princip likadana ut i stora delar av Sveriges återvinningssystem så det finns ingen snabb lösning på den frågan.”

Varför kan inte kommunen ställa krav på kameraövervakning samt att det är ordentligt upplyst vid dessa stationer? Då kanske klädstölderna också minskar. Sen blir man förundrad över vad det är för personer som slänger allt möjligt som inte ska vara där. Det är inget roligt jobb för dem som ska städa dessa stationer. Kanske man ska sätta upp skyltar om att vi har en återvinningscentral (SYSAV) i Kävlinge som tar emot all den skit som de slänger.

ÅTERVINNINGSCENTRAL I LÖDDEKÖPINGE!

Det finns ett sätt att spara bilkörning för över 3 varv runt jorden i Kävlinge kommun! Inrätta en Återvinningscentral i Löddeköpinge också!

Om man räknar att alla invånare besöker återvinningscentralen en gång per år får man följande statistik (ej inräknat landsbygden):

Antal kilometer som körs till återvinnings-centralen tur och retur: 26 595 mil

Tid som spenderas i bilen enligt ovan: 6 508 h

Passager genom Hög: 19 052 fordon

Om man anlägger en återvinningscentral i Löddeköpinge också (så att vi har två i kommunen) skulle det sparas mycket körning. Då ser statistiken ut så här:

Antal kilometer som körs till återvinnings-centralen tur och retur: 12 746 mil

Tid som spenderas i bilen enligt ovan: 3 965 h

Passager genom Hög 0 fordon

Detta förslag har flera fördelar:

 • Påverkar miljön positivt genom mindre körning (besparing på 13 849 mil).

 • Boendemiljön i Hög blir bättre genom att de slipper 19 052 fordon som passerar.

 • Kommuninvånarna sparar 2 543 timmar av deras fritid.

Placering av det nya badhuset, demokrati och väl underbyggt?

I badhusutredningen så föreslogs fyra alternativa platser för det nya badhuset:

 • Området vid Vikenbadet.

 • Mellan Löddeköpinge och Kävlinge.

 • Området vid Tolvåkersbadet.

 • Längs med kusten.

I utredningen (som vi uppfattar som gedigen) gjordes både enkät intervjuer och platsintervjuer med frågeställningar kopplat bland annat till ovanstående platser.

Därefter skedde en workshop med 16 deltagare, 7 Tjänstemän och 9 politiker.Samtliga deltagare var överens om att den nya stadsdelen Östra Centrum i Kävlinge är det bästa alternativet (som inte var med i själva utredningen fram till denna workshop genomfördes).

Deltagarna kom fram till flera fördelar för kommuninvånarna med att placera ett nytt bad på en ny plats i Östra Centrum:

 • Bra kommunikationsmöjligheter.

 • Nystart för föreningar.

 • En ny placering ger nya möjligheter.

 • Närhet till kommunhustomten.

 • Silosområdet kan vara ett alternativ?

 • Framåtsyftande.

 • Attraktivitet.

 • Nytt för alla.

 • Nyskapande,

 • får ”igång” Kävlinge.

Deltagarna identifierade även några nackdelar med placeringen:

 • Finns det verkligen plats i området?

 • Vad kommer opinionen säga?

 • Längre restid för vissa.

VILL VI HA DENNA FRAMTID?

Enligt översiktsplanens strategikarta är det här vår framtid...

om vi inte gör någonting!

En röst på Löddebygden är en röst för att skrota "stadstänket" och låta hela kommunen leva!

En röst för att service finns i hela kommunen.

Vill man bo i en stad så finns det ju redan nu många att välja på. Känns som kommunens mål: "Skånes bästa boendekommun" inte riktar sig till hela kommunen!

JAG ÄR INTE KÄVLINGEBO!

Snälla Kävlinge kommun kalla oss inte för detta, vi är invånare i Kävlinge kommun eller medborgare men inte Kävlingebor!

Efter att ha läst en massa kommunala handlingar slås jag av att man ofta kallar kommuninvånarna för Kävlingebor.

Det känns som man försöker skapa narrativet att det är kring orten Kävlinge som kommunen snurrar. Kränkande tycker vi som bor i de västra delarna av kommunen!

Boende för vuxna med funktionsnedsättning i Kävlinge kommun.

Här följer statistik kring boendesituationen för vuxna med funktionsnedsättning:

 • Kävlinge: 30 lägenheter, 1 per 340 inv.

 • Lödde: 6 lägenheter, 1 per 1 228 inv.

 • Furulund: 12 lägenheter, 1 per 386 inv.

För övriga orter finns inga boende i nuläget men planer finns, allt enligt kommunens hemsida.

CENTRALISERINGEN ÄR PÅTAGLIG!

Allt som kommunen kan styra över verkar läggas i Kävlinge/ Furulund som den centralort den nu ska bli.

 • Nytt badhus i Kävlinge ”för alla i kommunen”.

 • Nytt kulturhus i Kävlinge ”för alla i kommunen”.

 • Öppen förskola i Kävlinge ”för alla i kommunen”.

 • Återvinningscentral i Kävlinge ”för alla i kommunen”.

 • Lärcentrum i Kävlinge ”för alla i kommunen”.

 • Nytt medborgarhus ”för alla i kommunen”.

 • Kävlinge aktivitetspark (K.A.P) ”för alla i kommunen”.

Varför inte låta det vara som det vara som det varit med motsvarande service i både östra och västra delen av kommunen? På vilket sätt gynnar det kommunens invånare att Kävlinge blir en stad där all verksamhet läggs? Varför inte behålla ”bykänslan” som finns.

lekplatser i kommunen

Kävlinge: 15 lekplatser på 10213 invånare, 681 inv. per lekplats.

Löddeköpinge: 6 lekplatser på 7370 invånare, 1228 inv. per lekplats.

Furulund: 7 lekplatser på 4627 invånare, 661 inv. per lekplats.

Hofterup/Ålstorp: 0 lekplatser på 3632 invånare. ????

Öppen förskola

I Skolverkets allmänna råd står det:

” Öppen förskola bör vara en resurs för barnfamiljerna i närsamhället/ bostadsområdet och bidra till att det sociala nätverket kring barn och föräldrar”.

I vår kommun finns en plats och det är naturligtvis i Kävlinge.

översiktsplan 2040

Här finner ni hela planen. Den är lååång men behöver läsas. Detta är vårt öde om vi inte gör något nu!I höst kommer den att beslutas.

Hoppas det är efter den nya fullmäktige har tillträtt. För då kan vi med ert stöd förändra den!

Detta är ett förvrängt storhetsvansinne, där alla ska vara med och betala men bara Kävlinge/ Furulund får utdelning. Detta måste få ett slut!