Enkel fråga till Kommunstyrelsens Ordförande från Löddebygden gällande återinsättning av direktbussar till Malmö.

Som vi har förstått det så tillsattes en arbetsgrupp i fjol våras som skulle arbeta med att försöka få direktbussarna till Malmö återinsatta. Detta som en följd av de synpunkter som inkom i den enkät som gjordes.

Löddebygden tycker detta är ett mycket bra initiativ som vi helt och fullt stöttar. Det vi önskar är att få en uppdatering kring vilka som är med i gruppen och vem som leder densamma samt hur arbetet framskrider?

Eftersom det även är en viktig fråga för vårt parti ställer vi gärna upp och bidrar aktivt i detta arbete om så önskas.

SVAR: 

Tyvärr var svaret nedslående. Politiken i form av M, SD och S hade pratat med presidiet i regionen (som består av just dessa tre partier) och Skånetrafiken menar att underlaget ej finns för denna linje. Man menar att fler måste åka kollektivt för att de ska återinsätta dem, vilket tyvärr blir ett klassiskt moment 22. (Svårt att påvisa om det inte går bussar). Det kändes inte som kommunen avser göra mer i denna fråga. Vi tar tacksamt emot tips om hur man ska kunna driva denna fråga på ett annat sätt och kanske i ett annat forum.

Enkel fråga till Kommunstyrelsens Ordförande från Löddebygden gällande SYSAV återvinningscentral i Borgeby.

Ett av de budskap som Moderaterna kommunicerade i valrörelsen var att man pratat med Lomma kommun och skulle gemensamt arbeta för att få en återvinningscentral i Borgeby.

Ett bra initiativ tycker vi i Löddebygden för det är en viktig fråga för vår kommuns västra delar. Den sista information vi har är att tjänstemän från båda kommunerna har träffats och arbetet är påbörjat.

Det vi undrar är hur långt man har kommit i processen med detta arbete och när vi kan förvänta oss en återvinningscentral i Borgeby?

SVAR: 

Här var svaret mer hoppfullt. De jobbar på det. De har haft dialog med SYSAV som först var helt emot men tonen har efter diskussion mjuknat. Men det är mycket som ska falla på plats och det tar tid så vi ska nog inte räkna med en färdig anläggning i denna mandatperiod.